Zasada współpracy

“ PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM ”

  • Home
  • Zasada współpracy
heading icon

Procedura współpracy

Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna
Tylko opinia? Tylko opinia?
Prowadzenie sprawy Prowadzenie sprawy
Rozprawy Rozprawy
Koszty dodatkowe Koszty dodatkowe

Rozmowa zapoznawcza

Na pierwszym spotkaniu mamy się tylko poznać. Trwa zazwyczaj 30 minut. Jest całkowicie bezpłatne. Opowiesz mi o swojej sprawie, a ja ocenię jej skomplikowanie. Opowiem, jak wygląda postępowanie w podobnych sprawach. Przedstawię Ci szacunek kosztów i czasochłonność oraz typowy dla Twojej sprawy sposób rozliczania.
Podczas pierwszego spotkania nie pytam, czy decydujesz się na współpracę. O tym postanowisz samodzielnie później.

Pamiętaj! Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i nie musisz decydować się na współpracę.

Zależy mi, by jasno przedstawić wszystkie zasady, byś nie był niczym zaskoczony.

Potrzebna tylko opinia prawna?

Czasami wystarcza sama analiza prawna przypadku i ostatecznie nie dochodzi do postępowania sądowego. Opinie wykonuję tylko po kompletnej analizie stanu prawnego, w oparciu o znane fakty i dostępne dokumenty – to dla Twojego dobra.
Analiza taka jest odpłatna i wymaga czasu. Podczas pierwszego spotkania dowiesz się o szacowanym czasie i koszcie jej przygotowania.
Każda sprawa jest inna, choć może wydawać się podobna.

Prowadzenie sprawy

Nasza współpraca zawsze opiera się o umowę. Zazwyczaj potrzebne mi będzie Twoje pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Jeżeli zdecydujesz się na naszą współpracę, przygotuję wszystkie niezbędne dokumenty do podpisu. Otrzymasz także listę innych dokumentów lub czynności, które są konieczne do prowadzenia sprawy.
Ponieważ to Ty podejmujesz ostateczną decyzję, w toku sprawy przedstawię Ci bieżące wyniki, spodziewane zdarzenia i możliwą na nie reakcję. Wspólnie omówimy dalszą strategię postępowania.

Rozprawy

Większość spraw wiążę się z rozprawą przed sądem. Część posiedzeń jest niejawnych, co przyspiesza postępowanie i obniża koszty dla wszystkich uczestników.
Najczęściej rozprawy nie da się uniknąć. Przestrzegam zasady osobistego uczestnictwa w rozprawach, by reagować na bieg wydarzeń.
W zależności od rodzaju sprawy, o przewidywanych kosztach powiadomię Cię podczas pierwszej rozmowy. Najczęściej za rozprawę proponuję rozliczenie ryczałtowe.

Koszty dodatkowe, jak dojazd

Innymi kosztami są: koszty dojazdu do siedziby sądu, miejsca wizji lokalnej, przesłuchania świadków, archiwów i urzędów.

O przewidywanych kosztach powiadomię Cię podczas pierwszej rozmowy.