Specjalizacja

“ NASZE OBSZARY USŁUG ZAWSZE PROFESJONALNIE ”

Nieruchomości

zniesienie współwłasności, dział spadku, rozgraniczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, uwłaszczenie

Dotacje unijne

odwołania od decyzji o odmowie przyznania dofinansowania, reprezentacja przed sądami administracyjnymi i NSA

Prawo ubezpieczeniowe

podleganie ubezpieczeniu, ubezpieczenie w trakcie ciąży i macierzyństwa, wysokość emerytury

Prawo konsumenckie

dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów frankowych, polisolokaty, niedozwolone klauzule umowne

Prawo cywilne

roszczenia o zapłatę, eksmisje, spadki, postępowania egzekucyjne, odszkodowania za szkody komunikacyjne

Prawo rodzinne

rozwody, przysposobienie, uznanie albo zaprzeczenie ojcostwa, podwyższenie i obniżenie alimentów